Corridor 12L 3621ZB Breukelen NL
+31 85 2015744
info@youplan.io

Vakantie vragen….. Hoe krijgen we de planning rond?

Vakantie vragen….. Hoe krijgen we de planning rond?

2022 is onderweg. Jaarplannen zijn gemaakt, de forecast ligt op het bureau… Vakantie-aanvragen, projecten en onderhoudsschema’s druppelen binnen.

Kan dit allemaal tegelijk? Komt de operatie ergens in de knel? Wanneer, bij wie en voor welke activiteiten?

Onze tip: maak geen gedetailleerde (jaar-)planning. Er gaat nog zo veel wijzigen. Probeer liever een (jaar-)capaciteitsoverzicht te maken.

Ter verduidelijking:

  • In een planning staat precies wie er welke taken wanneer en waar uitvoert.
  • In een capaciteitsoverzicht staat de verhouding van het werkaanbod en de mensen en middelen daarvoor.

Het capaciteitsoverzicht geeft, zonder alles te hoeven plannen,  inzicht om vroegtijdig op knelpunten te sturen. De planning zelf kan dan met kortere termijnen (week – maand) worden gemaakt.

Zo’n capaciteitsoverzicht voor een jaar of langer, gecombineerd met een planning voor de korte termijn biedt het beste van twee werelden.

Zo wordt 2022 een productief en zonnig jaar!

Holiday issues… How to complete the schedule?

2022 is on its way. Yearly business plans are ready, the forecast sits on your desk. Holiday requests, projects and maintenance schedules trickle in.

Can all this be handled without compromising operations? When, by whom and for what activities?

Our take: don’t compose a (year-)schedule in detail. So much is yet to change. Rather, try to compose a (year-)capacity overview.

To clarify:

  • A schedule states precisely who is to perform which tasks when and where.
  • A capacity overview denotes the ratio between the amount of work and available (human) resources for it.

The capacity overview allows, without detailed scheduling, for timely exposing and countering of bottlenecks. Scheduling itself can then be focused on a shorter term (week-month).

This way, a capacity-overview stretching to over a year or more, combined with a short term schedule truly yields the best of both worlds.

Now, a sunny and productive 2022 awaits us!

Dag – werken

Week – projecten