Corridor 12L 3621ZB Breukelen NL
+31 85 2015744
info@youplan.io

Functionaliteit

Netwerken van taken

Bouw netwerken van taken door voorgangers en opvolgers te benoemen met min/max tijd ertussen. Youplan berekent dan het netwerk.

Dezelfde resources op taken

Houd op (delen van) verschillende taken bepaalde resources zo veel mogelijk dezelfde. Youplan berekent de combinaties van teams. 

Plan operators automatisch mee

Via een bedieningseis op een resource (bijv. een machine)  plant Youplan de juiste operators (medewerkers) automatisch mee. 

Stapelbare kalenders met rang

Combineer per resource of taak bijv. bedrijfs-uren; werkrooster en vakantie in drie kalen-ders. Youplan berekent de beschikbaarheid.

Werkuren op resources en taken

Bijv. max 10 uur per dag; 42 per week en 160 per 4 weken. Youplan plant binnen deze regels en toont beschikbare en bestede uren.

Templates van projecten en taken

Alle planinfo is bevat in het template. Met een klik maakt Youplan daaruit een nieuw project of taak; volledig aanpasbaar voor de planner.

Vereiste en uitgesloten resources

Bepaal de verplichte en uitgesloten resources voor een taak. Youplan eerbiedigt deze eisen bij het maken van teams op werkopdrachten.

Onverenigbare resources

Stel vast welke resources niet samen op een werkopdracht gepland kunnen worden. You-plan plant dan resources die dat wel kunnen.

Locks op werkopdrachten

Zet werkopdrachten op slot zodat Youplan deze niet verandert bij het automatisch plannen: grip en vrijheid voor de planner.

Gepland en gerealiseerd

Leg de realisatie van werkopdrachten vast. Kies per taak of Youplan met de geplande of gerealiseerde gegevens verder moet rekenen.

Reistijden

Tussen twee of meer NL locaties kunnen de reisafstanden en reistijden (spits&dal) worden bepaald. Youplan plant hiermee en toont ze.

Snapshots en scenario’s

Maak foto’s (kopiën) van uw planning en planomgeving. Nu kunnen scenario’s veilig worden berekend of een planning teruggezet.

Claims op resources

Bepaal dat een resource gedurende een set van taken, niet op andere taken mag worden ingezet. Youplan respecteert die ‘reservering’.

Resource filters

Bepaal exact welke resources er op een taak kunnen worden gepland en welke niet. Youplan zal overeenkomstig teams plannen.

Werkoverzichten voor resources

Een overzicht van werkopdrachten op taak en resource. Elke resource weet wanneer deze met welke resources aan taken gaat werken.