Corridor 12L 3621ZB Breukelen NL
+31 85 2015744
info@youplan.io

Automatisch plannen

De beste planning
Snel herplannen; blijf flexibel
Combineer planner en youplan

De beste planning

Automatisch plannen…

Youplan berekent volledig zelfstandig en automatisch de beste planning. Deze wordt aan de planner voorgesteld. De planner kan het voorstel direct accepteren of, indien gewenst, wijzigen.

…met behoud van controle…

Zet taken, middelen en werkopdrachten in de huidige planning vast, zodat Youplan deze bij het automatisch plannen niet wijzigt. Zo kan de planner met volledige controle tot een optimale planning komen. Er is steeds alle ruimte voor de planner om planregels te overtreden, waaraan youplan zich natuurlijk wel netjes houdt…

…volgens de eisen van de planner.

De planner bepaalt zelf aan welke eisen taken en middelen moeten voldoen. Youplan eerbiedigt deze eisen tijdens het automatisch plannen. Gevolg: de planner kan er op vertrouwen dat werkopdrachten op taken voor middelen steeds valide en conform de eisen zijn. 

Snel herplannen; blijf flexibel

Plannen = Herplannen. De planning is steeds in beweging, net als uw bedrijf…

Heden en verleden

De werkelijke realisatie van de planning, of de originele planning kan als basis dienen voor het herplannen. Per werkopdracht kan de planner kiezen.

Aanpassen van eisen

Als planner past u de condities aan waarmee Youplan een (her)planning uitrekent. Zo doen we wat kan om steeds de beste planning te vinden.

Vast en flexibel

De planner heeft het laatste woord en kan zijn / haar planningsbesluiten vastleggen. Youplan rekent daarmee een nieuwe optimale planning uit.

Combineer Planner en Youplan

Hoor en wederhoor. Youplan berekent een planning, de planner past het voorstel aan. Youplan herberekent met deze aanpassingen en doet een nieuw voorstel. De planner brengt wederom wijzigingen aan, maar zet waardevolle delen op slot. Het spel begint opnieuw en Youplan maakt weer een voorstel.

Deze interactie benut het inzicht en de creativiteit van de planner en combineert dat met het optimalisatievermogen van Youplan…